Marka Polska Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice
+48 32 353 71 13
handlowy@marka-polska.pl

NIP PL895 177 60 17
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000127672
Wysokość kapitału zakładowego: 80.000,00 zł